Porządek nabożeństw:
Msze Święte:

w niedzielę i święta:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00
w dni powszednie:
6.30; 17.30; 18.00

w lipcu i w sierpniu:
niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 18.00
dni powszednie: 6.30; 18.00

Nabożeństwa okresowe
godz. 17.30:

majowe,
czerwcowe,
październikowe,
I-czwartkowe (o powołania),
I-piątkowe (do NSJ),
I-sobotnie (do Niepokolanego Serca NMP),
do Matki Bożej od Cudownego Medalika - w każdą sobotę.

MODLITWA W INTENCJI MISJI ŚWIĘTYCH

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej parafii. Niech ten czas przyniesie ożywienie naszej wiary i doprowadzi do zjednoczenia z Tobą i z naszymi braćmi i siostrami.Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego Twojej łaski i dlatego z wielką ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”.

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich, którzy żyją daleko od Ciebie.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez Misje Święte zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty.

Matko Kościoła! Bądź Matką parafii w czasie Misji Świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.